Skolemiljø og helse

Melding om skolemiljø - ordensreglement - plan for elevenes skolemiljø

Melding om skolemiljø - ordensreglement - plan for elevenes skolemiljø

MELD FRA OM SKOLEMILJØ HER

Les mer om mobbeknappen her

Reglement

Ordensregler Årnes skole.pdf

Regler for bruk av nettbrett.pdf

Nettvettregler Redd barna.pdf

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Andre tjenester:

  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og klare de utfordringer som hverdagen gir
  • I samarbeid med elever, foreldre og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel
  • Delta i tverrfaglige team på skolen
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper
  • Råd og veiledning til ungdom og foresatte ved bekymring om bruk av rusmidler eller psykiske vansker

Elevene kan droppe innom skolehelsetjenesten, ringe selv for avtale, eller foreldre / foresatte kan ringe og gjøre en avtale.

Faste oppgaver på de ulike trinnene:

1. trinn: Skolestartundersøkelse i samarbeid med lege

2.trinn: Vaksine (DTP-IPV)

3.trinn: Vekt og lengde mål, oppfølging ved behov

5.trinn: Pubertetsundervisning

6.trinn: Vaksine (MMR)

7.trinn: Vaksine (HPV)

Alle trinn: Undervisning i samarbeid med skolen

Skolehelsetjenesten Årnes.pdf

Kontaktinformasjon

Plan for elevenes skolemiljø

Plan for elevenes skolemiljø Lyngdal kommune.pdf

Sist endret: 25.10.2022