Skyss og trafikk

Informasjon om skoleskyss

Du kan lese mer om skoleskyss på Agder Kollektivtrafikk sine hjemmesider:

AKT

Hjertesone

På Årnes skole har vi hjertesone. Dette er et samarbeid mellom FAU, skolen og Nullvisjonen for å redusere trafikken rundt Årnes skole. Beskrivelse av kjøremønsteret for henting og levering av barn til skolen finner du her:

 

Sist endret: 08.09.2020