Arbeidsmiljøutvalget

AMU er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 7.

AMU er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 7.

Hva sier loven?

AMU er rådgivende og bestemmende organ, og et viktig utvalg i virksomhetsorganisasjonen. Det er lovpålagt for Lyngdal kommune å ha et slikt utvalg da vi har mer enn 50 ansatte. Det avholdes minst fire møter i året. Sakliste og referat publiseres på kommunens hjemmeside, slik at informasjonen ligger åpent tilgjengelig for alle ansatte.

Lenke: Arbeidsmiljøloven kap. 7

Hvem er AMU?

Arbeidsmiljøutvalget er et likeverdig organ med tre representanter fra arbeidsgiversiden, og tre representanter fra arbeidstakersiden.

For medlemsoversikt klikk på knappelenken under:

Lenke til arbeidsmiljøutvalget

I tillegg er bedriftshelsetjenesten deltaker på hvert AMU-møte som rådgiver uten stemmerett.

Utvalget ledes vekselsvis av arbeidsgiver eller arbeidstakers representant.

Hva gjør AMU?

Arbeidsmiljøutvalget behandler saker knyttet til:

  • Sykefravær
  • Helse, miljø og sikkerhet og avvik knyttet til dette
  • Arbeidsmiljøprosesser
  • Aktiviteter knyttet til vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten
  • Arbeidsmiljøundersøkelser
  • Planlagt byggearbeid, renovasjon og innkjøp av større maskiner som påvirker ansatte
  • Forebyggende vernetiltak
  • Effektiviseringstiltak
  • Arbeidstidsordninger
  • Velferdsordninger

Alle ansatte har mulighet til å melde inn saker de ønsker skal behandles i AMU. Aktuelle saker sendes til utvalgets sekretær. Se kontaktinfo under.

Kontaktinfo AMU-sekretær

Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver

Sist endret: 01.03.2024