Hospiteringsordning for sykehusansatte

Har du lyst til å hospitere i Lyngdal kommune?

Har du lyst til å hospitere i Lyngdal kommune?

Om ordningen

Hensikten med hospitering mellom sykehus og kommuner er oppsummert i følgende punkter:

  • Øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Øke forståelsen om det motsatte forvaltningsnivå
  • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Lyngdal kommune!

Vi ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hospitering hos oss.

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus HF. Hospiteringen avvikles tirsdag, onsdag og torsdag i uke 11 og i uke 42. Det er to ulike hospiteringsprogram (se lenkene lenger nede).

Våre virksomheter har kapasitet til å ta imot to hospitanter hver vår og høst.

Nedenfor kan du se nærmere på hospiteringsprogrammene for Lyngdal kommune:

Hospiteringsprogram 1
Virksomhet for institusjon og hjemmetjeneste

Hospiteringsprogram 2
Virksomhet for Habilitering/virksomhet for Forebygging og livsmestring

Programmene vil kunne bli tilpasset.

Hva du kan forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i tjenesteområdenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Om kommunen

Litt mer om Lyngdal kommune og de ulike virksomheten finner du her på hjemmesiden.

Søknad om hospitering

Frist for søknad er 15. desember for hospitering på våren, og 15. juni for hospitering på høsten.

Søknadsskjema finner du via knappelenken under.

Søknadsskjema hospitering

  • Du må også fylle ut egenerklæring for tuberkulose og MRSA!

Kontaktinfo

Ingunn Skretting, kommunalsjef Helse og velferd
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 12.01.2023