Kommunal øyeblikkelig hjelp

Ved behov for akutt hjelp på grunn av smerter eller forverring av kjent sykdom, kan kommunen tilby øyeblikkelig hjelp i form av en akuttplass på sykehjem. Slik at du slipper å legges inn på sykehus. Slikt opphold er gratis.

Akutt syk pasient blir vurdert av fastlege eller legevakt.

Kontaktinfo Servicesenter helse og velferd

Sist endret: 16.12.2019