Kommunal øyeblikkelig hjelp

Kommunal øyeblikkelig hjelp er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, men som kan behandles i primærhelsetjenesten. Dette som et alternativ til innleggelse på sykehus.

Pasienten vurderes av fastlege eller legevakt, og det avklares med avdelingen før det gis et tilbud.

Tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp er tilknyttet Lyngdal helsehus.

Sist endret: 21.02.2020