Lyngdal helsehus

Om tjenestene

Det nye flotte helsehuset på Bergesletta skal blant annet huse korttids- og langtidsopphold, kommunal øyeblikkelig hjelp og hjemmetjenester.

Av andre funksjoner og tilbud på helsehuset kan nevnes:

 • Dagsenter
 • Fysio- og ergoterapitilbud, samt syn og hørsel
 • Sykehjemslege
 • Tannklinikk
 • Sykepleieklinikk
 • Kjøkken
 • Kafeteria og kantine
 • Vaskeri
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Treningsmuligheter
 • Uteområder

Virksomhetsleder for institusjonstjenester og hjemmetjenester holder til her.

"Helsehuset skal være et åpent, et trygt og et tilpasset sted å bo, jobbe og besøke"

 • Lyngdal helsehus er under ferdigstillelse, og kommunen overtar bygget formelt 27. mars 2020.
 • I løpet av uke 17 er det planlagt innflytting for tjenestemottagere.

Hva koster det?

*Lenke til prisoversikt helsetjenester

De ulike avdelingene

BEBOERROM

Litt kort info og et bilde

AVDELINGSFLØY

Litt kort info og et bilde

UTEOMRÅDE

Litt kort info og et bilde

TAKTERASSE

Litt kort info og et bilde

Kontaktinfo virksomhetsledere

Institusjonstjenester

Hildegunn Vik Risnes
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Hjemmetjenester

Anne Sanden Kvinen
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 23.01.2020