Byremo omsorgssenter

Besøkstider

Det anmodes om at besøk til beboere på institusjon og korttidsopphold skjer innenfor følgende tidsrom:

 • Hverdager mellom kl. 10-12 og kl. 16-18
 • Helg og helligdager mellom kl. 10-11 og kl. 14-18

Om tilbudet

Byremo omsorgssenter består av institusjons- og hjemmetjenester.

 • Ved institusjonen består skjermet enhet av 8 plasser
 • Langtidsavdelingen har 11 plasser
 • Korttidsavdeling med 4 plasser

Av andre funksjoner og tilbud på Byremo omsorgssenter kan nevnes:

 • Fysio- og ergoterapi
 • Sykehjemslege
 • Kjøkken
 • Vaskeri
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Treningsmuligheter med blant annet motieview-sykler
 • Dagaktivitetstilbud på tirsdager
 • Uteområder

Tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp er tilknyttet Lyngdal helsehus.

Lenke: Kommunal øyeblikkelig hjelp

Lenke til Lyngdal helsehus

Hva koster det?

Lenke til betalingssatser helse og velferd

Kontaktinformasjon

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Hjemmetjenester privat og omsorgsboliger: 418 68 940 - med valgmeny for avdelingene som jobber ut fra Lyngdal helsehus, Konsmo og Byremo.

Lenke: Omsorgssentre i Lyngdal

Virksomhetsleder

Anne Sanden Kvinen
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.02.2023