Servicesenter helse og velferd

Om virksomheten

Servicesenter helse og velferd er en kommunal virksomhet. Her behandles alle søknader om helse- og omsorgstjenester. I tillegg behandles søknader om bostøtte og startlån.

Virksomheten har to avdelinger: Forvaltning og bolig, og avdeling for helse og rehabilitering.

Henvendelser om søknader eller helse- og velferdstjenester rettes til telefon eller epostadressen under.

Om avdeling Forvaltning og bolig

Avdeling Forvaltning og bolig behandler søknader om disse omsorgstjenestene:

 • Avlastning (i og utenfor institusjon)
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
 • Dagaktivitetstilbud
 • Hjemmetjeneste
 • Individuell plan
 • Korttidsopphold / rehabiliteringsplass
 • Langtidsopphold
 • Matombringing
 • Omsorgsboliger
 • Omsorgstønad
 • Praktisk bistand / opplæring
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Støttekontakt
 • Velferdsteknologi (trygghetsalarm, roboter mv)

Det er samme søknadsskjema som benyttes til alle nevnte tjenester. Du finner det i skjemaoversikten nedenfor, i menyen for PDF/Word.

Kontaktinfo avdelingsleder

Siri Senumstad
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Om avdeling Helse og rehabilitering

Avdelingen har ansvar for:

 • Ergoterapi
 • Frisklivsentral
 • Fysoioterapi
 • Hjelpemiddelsentral
 • Syn og hørsel

Søknadsskjema for hjelpemidler finner du i skjemaoversikten nedenfor, i menyen for PDF/Word.

Via lenken under kan du laste ned mer info om hjelpemidler.

Brosjyre hjelpemidler

Kontaktinfo avdelingsleder

Bjørnar Stenberg
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Skjema helse- og omsorgstjenester

Ledsagerbevis - skjema

Parkeringskort - skjema

TT-kort - infoside og skjema

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du omsorgsskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Søknadsskjema omsorgstjenester

Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Kontaktinfo virksomhetsleder

Irlin Fløystøl Frigstad
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 24.02.2020