Avdeling forvaltning og bolig

Avdeling Forvaltning og bolig

Avdeling Forvaltning og bolig behandler søknader om disse omsorgstjenestene:

 • Avlastning (i og utenfor institusjon)
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
 • Dagaktivitetstilbud
 • Hjemmetjeneste
 • Individuell plan
 • Kommunal bolig
 • Korttidsopphold / rehabiliteringsplass
 • Langtidsopphold
 • Matombringing
 • Omsorgsboliger
 • Omsorgstønad
 • Praktisk bistand / opplæring
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Støttekontakt
 • Velferdsteknologi (trygghetsalarm, roboter mv)

Det er samme søknadsskjema som benyttes til alle nevnte tjenester. Se under skjema helse- og omsorgstjenester.

Vilkår for helse- og velferdstjenester

Avlastning - tjenestekriterier.pdf

BPA - tjenestekriterier

Dagaktivitetstilbud - tjenestekriterier

Helsetjenester i hjemmet - tjenestekriterier

Hverdagsrehabilitering - tjenestekriterier

IP og koordinator - tjenestekriterier

Kommunale boliger - tjenestekriterier

Korttidsopphold - tjenestekriterier

Langtidsopphold - tjenestekriterier

Matombringing - tjenestekriterier

Omsorgsstønad - tjenestekriterier

Praktisk bistand og praktisk bistand opplæring - tjenestekriterier

Støttekontakt - tjenestekriterier

Trygghetsalarm - tjenestekriterier

Skjema

Skjema helse- og omsorgstjenester

Elektronisk skjema for helse og omsorgstjenester

Papirskjema for helse- og omsorgstjenester.pdf (.docx)

Fullmaktsskjema.pdf (.docx)

Ledsagerbevis - skjema

Parkeringskort - skjema

TT-kort - infoside og skjema

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Det er søknadsskjema for omsorgstjenester og henvisningsskjema for hjelpemidler, og søknadsskjema for kommunal bolig. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Søknad om kommunal bolig (.doc)

Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Hva koster det?

Betalingssatser helse og velferd 2022

Kontaktinfo avdelingsleder Forvaltning og bolig

Janne Sire
Lyngdal rådhus, 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 13.01.2022