Interninformasjon

INFORMASJON OM PÅSKEFRI OG BEMANNING I KRISETID

Da er det kommet beskjed om at denne situasjonen vil vedvare til over påsken. Foreløpig har vi hatt kontroll på bemanning knyttet til de arbeidsoppgavene som skal løses. Vi ønsker å rette en stor takk til alle dere som har stått på i denne perioden for å få hjulene til å gå rundt. Over 50 ansatte har vært fleksible og disponible for å tre inn og jobbe på andre arbeidsplasser enn der de normalt jobber. Dette har avhjulpet helse og teknisk i stor grad, og de ville ikke ha klart å løse de utfordringene de har hatt uten denne velviljen.

Samtidig er det fortsatt en del ledige ressurser i kommunen, der ansatte går hjemme og mottar lønn uten å ha sine ordinære arbeidsoppgaver. Vi forsøker å sysselsette flest mulig, men venter til det er et reelt behov for arbeidskraft før vi henter inn flere. Dette betyr at mange av dere som er hjemme nå og venter på oppdrag fortsatt kan bli kontaktet. Dette særlig i tilfelle antall smittede tar seg opp, og vi må ha flere personer i sving.

Arbeidsoppgavene vi har behov for å ivareta er varierte, og vi må bruke alt helsepersonell til å løse spesialistoppgavene, og andre ansatte på «generalistoppgaver». Allerede har en del ansatte fått opplæring i renhold. En funksjon som er særlig viktig i denne tiden.

For oss i kommunen er det viktig at vi viser at vi har behov for, og klarer å utnytte, alle de ressursene vi har. På denne måten kan vi forhåpentligvis klare å unngå massepermitteringer hvis situasjonen vedvarer.

Påske: I utgangspunktet har mange fri i påsken. I tilfelle det skulle bli en krisesituasjon der smitten brer seg, og dette igjen gir behov for ekstra bemanning, så vil det bli mulighet for ansatte å sette seg opp på en tilkallingsliste. På denne måten vil man kunne bidra i et viktig arbeid, og samtidig få lønn for ekstra arbeid. Dette vil dere få nærmere beskjed om fra deres leder.

Vi har registrert at cirka 700 e-læringskurs om koronaviruset og basale smittevernsrutiner er gjennomført av våre ansatte. Dette er helt fantastisk, og bidrar til redusert smitte både hjemme og på jobb. Godt jobba!

Takk igjen for all velvillighet i denne perioden! Forhold dere til de tiltakene som er iverksatt, så håper og tror vi at vi snart skal være tilbake til normalen.

Med vennlig hilsen
Isabella Collett Sikel,
kommunalsjef Organisasjon og personal

RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OM KORONA - oppdatert 13.03.20

Organisasjon og personal mottar jevnlig spørsmål fra ansatte om korona. Hvordan man skal forholde seg, og hvilke rettigheter man har i tilfelle smitte eller sykdom?

Under har vi samlet en del spørsmål og svar knyttet til dette.

Generelt

  • Gå alltid tjenestevei, og kontakt nærmeste leder.
  • Ledere skal være fleksible med å legge til rette for hjemmekontor. Hvis mulig benyttes hjemmekontor i størst mulig grad. De som har hjemmekontorløsning må alltid sørge for å ha bærbar PC med seg hjem, slik at ikke arbeidsstedet må oppsøkes for å hente nødvendig utstyr.
  • Ved eskalering av situasjonen kan ansatte bli beordret på jobb, med hjemmel i smittevernloven og unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Betalingsbetingelsene vil da være etter hovedtariffavtalen.
  • Kommunale møter begrenses til det mest nødvendige. Bruk elektroniske løsninger hvor dette er egnet.
  • Utenlandsreiser i jobb tillates ikke. Vær også kritisk med tanke på deltagelse på kurs og konferanser, og vær generelt varsom med deltagelse på arrangementer i privat regi.
  • Alle som har reist etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem. Dette karantene-påbudet er nå blitt innskjerpet, og gjelder også for reiser til Danmark og Island. Gjelder dette deg så kontakt din leder.
  • Håndhilsning og annen fysisk kontakt må unngås.
  • Husk å orientere egen stedfortreder om situasjonsbildet.

Arbeidsgivers styringsrett

Det presiseres at alle ansatte som er i karantene må være tilgjengelig for arbeidsgiver på telefon og epost. Karantene er ikke fri. Det kan bli pålagt arbeidsoppgaver også for hjemmeværende.

Lyngdal kommune minner også om at styringsretten innebærer at ansatte kan bli omdisponert til å gjøre andre oppgaver enn normalt dersom situasjonen tilsier det.

Kan jeg reise på ferie?

For ansatte i Lyngdal kommune gjelder nå at all planlagt ferie inndras. Dette gjelder foreløpig fram til 26. mars, men perioden kan bli forlenget.

NB! For helsepersonell i kommunen gjelder dette ut april måned.

Slik situasjonen er nå frarådes ansatte å dra på utenlandsreiser.

Kommunen som arbeidsgiver har ikke hjemmel for å nekte noen dette, men appellerer til sunn fornuft.

Folkehelseinstituttet har oppdatert oversikt over hvilke land og områder som har vedvarende spredning av viruset:

Områder med vedvarende spredning - FHI

Har du bestilt ferie til et av disse områdene anbefales du å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å sjekke om du kan få pengene refundert ved avbestilling.

Arbeidsgiver vil være fleksibel med hensyn til flytting av oppsatt ferie, slik at denne kan gjennomføres ved en senere anledning.

Hvis du likevel velger å reise til et av disse områdene, kan du miste rettigheter både hos arbeidsgiver og i folketrygden.

Ved mistanke om smitte?

Mistenker du å ha vært eksponert for smitte kontakter du din leder. Ikke møt på jobb uten først å ha klarert dette med leder. Leder vurderer behov for karantene eller kontakt med helsepersonell.

Er du i karantene har du ikke anledning til å oppsøke arbeidsstedet.

Ved påvist smitte?

Vanlige regler for egenmelding / sykemelding gjelder, men Lyngdal kommune har utvidet muligheten for sammenhengende egenmelding fra 8 til 14 dager. Men maks antall dager med egenmelding er fortsatt 24.

Hvis jeg er redd for å bli smittet på min arbeidsplass?

Ta kontakt med leder for avklaring.

Mer info

Mer informasjon om korona-viruset finner du via knappelenkene under.

Infoside om korona, Helsedirektoratet

Orientering om koronaviruset

Med vennlig hilsen
Personal og organisasjon

FRARÅDER FELLES LUNSJ PÅ RÅDHUSET

Som en konsekvens av at det nå også er påvist koronasmitte i Lyngdal, og at ansatte i kommunen også har hatt kontakt med smittede personer, fraråder kommunedirektøren felles lunsj på rådhuset. Dette i samråd med kommunelegen. Den enkelte oppfordres til å ta lunsj på eget kontor, og minimere kontakten med andre til det mest nødvendige.

Håndhilsing og annen fysisk kontakt må unngås.

Mer info via knappelenken under.

Koronasmitte påvist i Lyngdal

FORHOLDSREGLER KNYTTET TIL KORONA-VIRUSET

Denne infoen er til alle ansatte i Lyngdal kommune.

I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber Lyngdal kommune alle ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av korona-virus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Årsaken til at dette nå er hovedregelen, er utviklingen med et økt antall smittede.

Helse- og omsorgstjenesten er naturlig nok spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme særlig utsatte pasientgrupper. Men regelen om å holde seg hjemme gjelder for samtlige ansatte i Lyngdal kommune.

Har du spørsmål rundt dette ta telefonkontakt med din nærmeste leder. Ikke send SMS eller epost. Dette for å sikre umiddelbar dialog om behovet for å holde seg hjemme, og vilkårene for eventuelt fravær. Dette gjelder personer som har vært på reise i et område med vedvarende smitte, og eventuelt helsepersonell med kritiske funksjoner.

Om karantene og isolasjon:

  • Personer som har hatt nærkontakt med bekreftet koronasmittet person, settes i karantene.
  • Hjemmeisolering gjelder personer som er mistenkt eller bekreftet syke.

Se FHI for mer informasjon og oversikt over risikoområder:

Områder med vedvarende spredning

Råd til helsepersonell - FHI

Her på hjemmesiden finner du også kommunelegens anbefalinger, og informasjonsfilm fra Helsedirektoratet. Denne er særlig rettet mot barn og unge.

Kommune-Kari kan også svare på spørsmål om korona.

Orientering om koronaviruset

Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet

Med vennlig hilsen

Ole Aa Brattfjord, informasjonsansvarlig
Mobil: +47 90131726

OM LØNNSUTBETALING OG "LØNNSSLIPP"

Til alle ansatte i Lyngdal kommune!

På grunn av kommunesammenslåing og bytte av datasystem er det viktig at dere alle sjekker at dere får riktig lønn! Dersom lønnen er for lav eller for høy, eller det er andre spørsmål, så gi beskjed til oss med å sende mail til: lonn@lyngdal.kommune.no

En stor nyhet er at alle ansatte nå vil få "lønnsslipp" på mobil! For å få tilgang til denne, må dere laste ned appen Visma Employee, fra Google Play / App Store.

Brukernavn: Din mailadresse til arbeid (for ansatte med epostadresse som slutter med @lyngdal.kommune.no er det denne som skal brukes).
Passord: Passord til visma.net (ved første gangs pålogging må du trykke «glemt passord» Du vil da få en mail til din «jobb-mail» der du kan lage ditt passord)

Med vennlig hilsen
Marit Gundersen, lønnsansvarlig
Telefon 948 01 233

BEDRIFTSHELSETJENESTE

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Lyngdal kommune inngått ny avtale om bedriftshelsetjenester, med Lund BHT. Det er vi veldig glade for, og ser frem til samarbeidet med dem.

Kommunens tidligere samarbeid med Mandal BHT og Lister BHT opphørte 31.12. 2019.

Lund BHT vil ha fast dag i Lyngdal på tirsdager, og ellers oppdrag etter behov. Tilstedeværelse primært i Lyngdal sentrum, men også på Konsmo og Byremo.

Primær kontaktperson i Lund BHT er HMS-rådgiver Gryne Reinertsen. Hun kan kontaktes på telefon 990 45 549, eller epost gryne@lundbht.no.

Ta gjerne en titt på hjemmesiden deres for hva slags tjenester de har.

Hjemmeside Lund BHT

Koordinator for BHT-tjenestene i Lyngdal kommune er undertegnede, så ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe!

Med vennlig hilsen
Ida Marie Meland Eikebrok, telefon 480 05 523.

HJELP OSS Å UTVIKLE NETTSIDENE

Her ser dere altså våre nye nettsider, med et klart fokus på at Kommune-Kari skal spørres først. Men hun trenger mat, og vi må mate henne. Ber derfor om at dere er flinke til å melde fra om ting som mangler, enten via tilbakemeldingsskjemaet, eller på mail til webredaktør.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I NY KOMMUNE

Det er nå utarbeidet retningslinjer for arbeidsgiverpolitikken i ny kommune. Du finner dem via lenken under.

Arbeidsgiverpolitikk

VELFERDSORDNINGER 2020-2021

Sist endret: 26.03.2020